Privacy policy

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum, gevestigd aan Lostraat 53 2220 Heist-op-den-Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lostraat 53
2220 Heist-op-den-Berg
+32 15 33 02 01
www.bebalanced-heistopdenberg.be

Joris Bockx is de Functionaris Gegevensbescherming van BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum, hij is te bereiken via joris@bebalanced-heistopdenberg.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, na het invullen van webformulieren:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joris@bebalanced-heistopdenberg.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 1 jaar van online aanvragen via het contact formulier. 

Delen van persoonsgegevens met derden

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) en https://www.google.com/search?q=verwijderen+cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

  • Google Analytics: _ga en _ga_*, 2 jaar bijgehouden, de consent modus werd in rekening gebracht.
  • Facebook (Meta Pixel): lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr en datr, 2 jaar bijgehouden, de consent modus werd in rekening gebracht.

Uw voorkeuren kunnen worden aangepast door onderaan deze website te klikken op "cookie instellingen".

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joris@bebalanced-heistopdenberg.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens kan je terugvinden via de volgende link: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeBalanced Sport- & Gezondheidscentrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via joris@bebalanced-heistopdenberg.be of telefoon +32 15 33 02 01